Polskie-Cmentarze.pl

HENRYK KOTARBA

  • Urodzony(-a): 24 Lipiec 1947 (w Nowy Sącz)
  • Zmarł(-a): 16 Sierpień 2013 (w Nowy Sącz)
  • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Nowy Sącz
Died

Henryk Kotarba (właściwie: Henryk Walenty) - syn Henryka i Walentyny z domu Bojewa większość swego życia spędził w Nowym Sączu. 

Ukończył Szkołę Podstawową nr 6, 1. L. O. im Jana Długosza(w Nowym Sączu), Studium Nauczycielskie o kierunku : Matematyka z Fizyką. Następnie pomaturalną dwuletnią Państwową Szkołę Techniczną Nr 4 w Krakowie – specjalność Radiotechnika - dyplom: Technik Elektronik w Zakresie Radiotechniki i TV. 

Żona : Krystyna z domu Peciak. Wychowali 5. dzieci(4 synów , 1 córka.)W 1998 r państwo Kotarbowie zamieszkali w Chełmcu (w obrębie parafii św. Heleny).

Pracował w Urzędzie  Wojewódzkim w Nowym Sączu ( Kuratorium Oświaty i Wychowania) – jako technik elektronik. Oraz w Zakładzie Techniki Biurowej “PREDOM-ORG” i  Pracowni Łączności Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego - w Nowym Sączu, także w Okręgowym Zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych w Krakowie - Oddział Nowy Sącz na stanowisku Radiomechanik. 

Od 1990 r na rencie, od 24 sierpnia 2012 r na emeryturze.

Pomagał w uruchamianiu Stacji Przekaźnikowej II Programu TV na Przehybie, za co został wyróżniony „Złotą Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza".

Był Honorowym Dawcą Krwi (do 1985 r).

Artysta malarz, członek TPSP – działał w zarządzie. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu (2006-2008).

Przez 26. lat był uczestnikiem Ruchu Światło-Życie - Domowego Kościoła i członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W środowisku Nowego Sącza udzielał się pomagając również w realizacji wypoczynku oazowego dla młodzieży Nigdy nie odmawiał nikomu w potrzebie.

Swoje zainteresowania rozwijał w dziedzinie łączności radiowej i jako hobby w krótkofalarstwie, budując urządzenia nadawczo-odbiorcze i pracując na nich(sp9cub).

Od dzieciństwa wykazywał uzdolnienia w malarstwie. Uwieczniał w swoich obrazach budowle sakralne, przyrodę i krajobrazy sądeckie ( akwarelą i w pasteli).

Ruch Światło- Życie: „Swoim przykładem uczył jak być uczniem Jezusa Chrystusa. Był człowiekiem cichym i pokornego serca, a zarazem uśmiechniętym i łagodnym. Nigdy nie odmawiał nikomu w potrzebie. Uczestniczył w wielu rekolekcjach i oazach.”

Wspominają go koledzy z liceum. Był nie tylko serdecznym kolegą ale inicjatorem i organizatorem zjazdów klasowych absolwentów z XI B (rocznik 1961-1965). Warto zobaczyć (linki) 

 http://www.galeriakarpacka.pl/index.php/pMenuId/3/pDocId/118/pCmd/        OBRAZY H. Kotarby

http://casimiro.chrystusowcy.pl/wydarzenia/Galeria-zdjec-krotkofalowcow_412     wyszukać można jego fotografię

http://www.miastons.pl/59,8876,Odeszli_w_minionym_roku__wspomnienia__Pozostaja_w_naszej_pamieci.htm     wyszukać można jego fotografię

Wirtualna świeczka

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze