Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz Komunalny

Opis cmentarza: Pierwsze cmentarze Koszalina sytuowano przy obiektach sakralnych. Przy kościele NMP z początku XIV wieku położonym w obrębie murów miejskich znajdował się prawdopodobnie najstarszy cmentarz miasta. Drugi cmentarz wywodzący się ze średniowiecza znajdował się przy kaplicy św. Gertrudy z drugiej połowy XIV wieku, usytuowany poza murami miasta. W roku 1808 władze francuskie okupujące miasto zarządziły aby zmarłych grzebać poza obrębem miasta. W 1810 roku założono więc cmentarz przy lesie, który jednak już w 1817 roku został zamknięty z prawem zachowania przez rodziny swoich kwater. Grzebano również zmarłych na cmentarzu Mikołaja do czasu założenia tzw. Starego cmentarza . W 1897 roku przy końcu ul. P. Findera (obecnie ul. Gnieźnieńskiej ) założono nowy cmentarz komunalny. Koszalinianie od początku byli źle usposobieni do nowego cmentarza i przez wiele lat pochowano tu zaledwie trzy tysiące zmarłych. Cmentarz rozbudowano jednak i powiększono. Powierzchnia wzrosła do 67 morgów. W 1920 roku wybudowano okazałą bramę wejściową, kaplicę cmentarną, poszerzono aleje, wywiercono 8 studni w celu osuszenia podmokłej części cmentarza , rozprowadzono instalację wodociągową, obsadzono szpalerami i żywopłotami kwatery. Również dla celów melioracyjnych (zebrania wody podskórnej) założono basen, który był powszechnie krytykowany z uwagi na trzymanie w nim złotych rybek. Po II wojnie światowej rozpoczęto likwidowanie wszystkich cmentarzy w mieście. Nowy cmentarz miejski miał pozostać cmentarzem komunalnym. Oczyszczono więc go bardzo starannie z wszelkich nagrobków, grobowców i mogił. Pozostał tylko na cmentarzu jeden kamienny krzyż nagrobny z 1943 roku (zdjęty, lecz nie wywieziony). Usytuowano tu również w części frontowej w pobliżu bramy głównej kwaterę poległych przy wyzwoleniu miasta żołnierzy radzieckich. Do zbiorowych mogił przeniesiono prochy z prowizorycznego cmentarza w centrum miasta założonego na skwerze przed pocztą główną oraz cmentarza wojennego przy ulicy Piaskowej.
Po zajęciu Koszalina (4.03.1945r) przez Armię Czerwoną rozpoczął się nowy etap w historii miasta. Zmarłych chowano na starych cmentarzach (przy ul. Kościuszki oraz na Rokosowie). Pierwsze pochówki poległych i zmarłych na tym terenie żołnierzy rosyjskich dokonywane były w centrum miasta. W późniejszym okresie założono cmentarz wojenny przy ul. Piaskowej. W 1966 roku dokonano ponownej ekshumacji zwłok żołnierzy i przemieszczono na nowy cmentarz wojenny przy ul. Gnieźnieńskiej. Do roku 2000 cmentarz komunalny administrowany był przez Zakład Zieleni Miejskiej. W 2000 roku nastąpiło przyłączenie ZZM do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które w tej chwili na podstawie zawartej umowy z Zarządem Miasta Koszalina jest zarządcą cmentarza komunalnego. W chwili obecnej powierzchnia cmentarza wynosi 36 ha. Na cmentarzu pochowanych jest około 45 tysięcy zmarłych. W nowej części cmentarza usytuowanej w zachodniej części cmentarza ( za torami kolejki wąskotorowej) pochowanych zostało dotychczas 1150 zmarłych . Przygotowywane są również nowe kwatery na 2800 miejsc.

Źródło: http://www.administracja.cmentarz.koszalin.pl

Ulica: Gnieźnieńska 44

75-736 Koszalin

Telefon: 94 342 24 20

Zarządca: Waldemar Kępka

Telefon do zarządcy: 94 346 26 92

E-mail do zarządcy: [email protected]

Kategoria: Komunalny

Powierzchnia cmentarza: 36 ha

Liczba pochowanych: ok. 45 tys.

Powrót

Ostatnio dodani zmarli