Polskie-Cmentarze.pl

Zofia Rączka

  • Urodzony(-a): 09 Lipiec 1927 (w Leszno)
  • Zmarł(-a): 22 Październik 2010 (w Żywiec)
  • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Żywiec
Died

 Córka Leona Rączki i Genowefy Pawlus. Szkołę podstawową kończyła w Kutnie. Podczas okupacji pracowała jako robotnica rolna i kontynuowała naukę w tajnych kompletach (w 1939 zdała egzamin wstępny do gimnazjum w Łęczycy). W 1946 ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu. Studiowała  historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach pracowała w służbie archiwalnej (35 lat) w Będzinie  potem Żywcu.  Działała w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej -pełniła funkcję sekretarza oraz członka kolegium redakcyjnego „Karty Groni” .  Była członkiem prezydium MRN w Żywcu oraz członkiem komisji kultury. Uczestniczyła w pracach Społecznego Komitetu Odbudowy Parku i Zamku Żywieckiego, była członkiem Rady Muzealnej.  Działała także w Akcji Katolickiej parafii p/w św. Floriana w Żywcu. Charakteryzowała ją pasja badawcza i duża wiedza o regionie oraz pasja malarska (malarstwo nieprofesjonalne),  także poezja. Należała do ludzi skromnych, nie narzucających się, ale chętnie udzielała pomocy merytorycznej – zwłaszcza w sprawach historii, kultury, tradycji regionu żywieckiego. Publikowała w lokalnej prasie (i in.)... Członek Honorowy TMZŻ.  

Zob: http://www.tmzz.org.pl/obrazy-p-t-zofii-raczki,2,18,akt.html

Wirtualna świeczka

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze