Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz parafii św. Floriana w Żywcu

Opis cmentarza: Cmentarz rzymskokatolicki (otwarty w 1945 r.) czynny. Lokalizacja: Żywiec-Zabłocie

Ulica: Stolarska

34-300 Żywiec

Telefon: tel. 33 861 21 76

Zarządca: Parafia św. Floriana

Kategoria: Parafialny

Parafia: św. Floriana

Powrót

Ostatnio dodani zmarli

 • Stanisław Słonka

   Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1922.  Budowniczy (budowa rozpoczęta w 1935 r), administrator,proboszcz i prałat parafii kościoła św. Floriana w Żywcu Zabłociu.  W czasie okupacji był członkiem obwodu AK (i kapelanem) - pseudonim: Stasiak. Zagrożony aresztowaniem (1942) ukrywał się (w diecezji sandomierskiej).

  Po wojnie wrócił do parafii, dokończył budowę kościoła, założył cmentarz (1945). W 1970 został mianowany dziekanem dekanatu Żywiec II.  

  Jego pogrzeb z udziałem arcybiskupa krakowskiego Ks. Kard. Karola Wojtyły, odbył się w dniu 8 VII 1975.

  Jedna z ulic Żywca - Zabłocia nosi jego imię.

  zob: 

  http://www.zablocie.katolik.bielsko.pl/kaplani-i-siostry/ks-pralat-stanislaw-slonka

  Died
 • Stanisław Słonka

   Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1922.  Budowniczy (budowa rozpoczęta w 1935 r), administrator, proboszcz i prałat parafii kościoła św. Floriana w Żywcu Zabłociu.  W czasie okupacji był członkiem obwodu AK (i kapelanem) - pseudonim: Stasiak. Zagrożony aresztowaniem (1942) ukrywał się (w diecezji sandomierskiej).

  Po wojnie wrócił do parafii, dokończył budowę kościoła, założył cmentarz (1945). W 1970 został mianowany dziekanem dekanatu Żywiec II.  

  Jego pogrzeb z udziałem arcybiskupa krakowskiego Ks. Kard. Karola Wojtyły, odbył się w dniu 8 VII 1975.

  Jedna z ulic Żywca - Zabłocia nosi jego imię.

  zob: 

  http://www.zablocie.katolik.bielsko.pl/kaplani-i-siostry/ks-pralat-stanislaw-slonka

  Died
 • HENRYK ŻYWOTKO

  Biolog - antropolog, przyrodnik. Od 1954 r nauczyciel L.O. w Żywcu. Był prezesem Zarządu LOP, prelegentem TWP,  członkiem Obywatelskiego Komitetu Obchodów 700 lecia m. Żywca. Współpracował z TMZŻ.  Zewidencjonował drzewostan Parku Miejskiego w Żywcu. Pisał (i publikował) wiersze, malował. Zawsze pogodny, towarzyski, mile wspominany.

  Died
 • Zofia Rączka

   Córka Leona Rączki i Genowefy Pawlus. Szkołę podstawową kończyła w Kutnie. Podczas okupacji pracowała jako robotnica rolna i kontynuowała naukę w tajnych kompletach (w 1939 zdała egzamin wstępny do gimnazjum w Łęczycy). W 1946 ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu. Studiowała  historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach pracowała w służbie archiwalnej (35 lat) w Będzinie  potem Żywcu.  Działała w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej -pełniła funkcję sekretarza oraz członka kolegium redakcyjnego „Karty Groni” .  Była członkiem prezydium MRN w Żywcu oraz członkiem komisji kultury. Uczestniczyła w pracach Społecznego Komitetu Odbudowy Parku i Zamku Żywieckiego, była członkiem Rady Muzealnej.  Działała także w Akcji Katolickiej parafii p/w św. Floriana w Żywcu. Charakteryzowała ją pasja badawcza i duża wiedza o regionie oraz pasja malarska (malarstwo nieprofesjonalne),  także poezja. Należała do ludzi skromnych, nie narzucających się, ale chętnie udzielała pomocy merytorycznej – zwłaszcza w sprawach historii, kultury, tradycji regionu żywieckiego. Publikowała w lokalnej prasie (i in.)... Członek Honorowy TMZŻ.  

  Zob: http://www.tmzz.org.pl/obrazy-p-t-zofii-raczki,2,18,akt.html

  Died