Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz Parafialny Rzymskokatolicki

Ulica: Grodzka

26-400 Przysucha

Kategoria: Katolicki

Powrót

Ostatnio dodani zmarli

  • Julian Stańczak

    Julian Stańczak, wraz z żoną Zofią (z domu Gorzewską), mieszkał w Przysusze, w domu przy ul. Krakowskiej 14/16. W okresie okupacji niemieckiej współdziałał z OWWP mjr. Henryka Dobrzańskiego, ps. "Hubal", za co został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz (jako więzień polityczny - wraz z wieloma innymi osobami z Przysuchy i okolic, m.in. z Panem Czesławem Dryglewskim i wieloma członkami Jego Rodziny, Janem Luksem i in.), a stamtąd wywieziony do Buchenwaldu. Po wyzwoleniu przez US Army, powrócił do Przysuchy. Był bardzo słabego zdrowia. Zmarł w wieku 47 lat, pozostawiając żonę i 2 córki (Zdzisławę i Barbarę). 

    Died