Polskie-Cmentarze.pl

Koncert "Pamięć i Tożsamość"
Otwarcie Muzeum Martyrologii w Słońsku
Koncert pamięci Jana Pawła II
Miasto Zmarłych w Paryżu
Tajemniczy nagrobek przewieziony do Szprotawy
Oryginalne targi w Japonii
Pomnik i skwer Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu
Zmarł Szymon Szurmiej
Zmarł Leszek Opioła
Starania Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego uwieńczone sukcesem.
Krzysztof Wolicki Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
W stowarzyszeniu szkolenia bez przymusu