Polskie-Cmentarze.pl

Witold Pilecki

  • Urodzony(-a): 13 Maj 1901 (w Ołoniec)
  • Zmarł(-a): 25 Maj 1948 (w Warszawa)
  • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Warszawa
Witold Pilecki

Witold Pilecki - bohaterski rotmistrz, który przyjmował pseudonimy "Witold", "Tomek" i nazwiska konspiracyjne "Roman Jezierski, czy „Leon Bryjak". Był oficerem rezerwy Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, dobrowolnym więźniem KL Auschwitz, więźniem politycznym okresu stalinowskiego, ofiarą mordu sądowego.

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Aunus, w północnej Rosji. Od roku 1910, rodzina Pileckich mieszkała w Wilnie, gdzie Witold uczył się w szkole handlowej. Cztery lata później wstąpił do, zakazanego przez władze rosyjskie, harcerstwa, a w 1916 roku założył swoją drużynę.

W 1922 roku młody Pilecki rozpoczął studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego. W tym samym roku rozpoczął studia na Uniwersytecie im. Stefana Batorego jako nadzwyczajny słuchacz Wydziału Sztuk Pięknych. Jednak choroba ojca, a także brak funduszy, zmusiła Witolda Pileckiego do podjęcia pracy, a tym samym do rezygnacji z planów studiowania.

W latach 1918 – 1921 Witold Pilecki służył w Wojsku Polskim, brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej. Walczył w kampanii wrześniowej 1939, jako dowódca plutonu. Po zakończeniu kampanii, przedostał się do Warszawy, gdzie został jednym z organizatorów konspiracyjnej organizacji Tajnej Armii Polskiej. W 1940 roku Witold Pilecki przedstawił plan przedostania się do niemieckiego obozu koncentracyjnego, aby uzyskać jak najwięcej informacji na temat jego funkcjonowania, panujących warunków i organizacji. Od tego roku pracował jako ajent hurtowni kosmetycznej, co pozwalało mu na w miarę swobodne poruszanie się po Warszawie.

Nauczył się życiorysu polskiego żołnierza, by pod konspiracyjnym nazwiskiem "Tomasz Serafiński" stworzyć dla Niemców powód do zesłania do obozu koncentracyjnego. Aresztowania wśród żołnierzy Tajnej Armii Polskiej, osadzanie coraz większej liczby skazańców w obozie koncentracyjnym Auschwitz i rozszerzająca się jego zła sława w miarę zwiększania jego funkcji eksterminacyjnych - wpłynęły na decyzję Witolda Pileckiego, by tam dobrowolnie się udać.

19 września 1940 roku, podczas łapanki na Żoliborzu, zrealizował swój pomysł. Witold Pilecki - Tomasz Serafiński trafił do Auschwitz jako więzień nr 4859.

Jako więzień był organizatorem konspiracji w obozie. Opracowywał sprawozdania o zabójstwach w Auschwitz-Birkenau. Za swoją działalność konspiracyjną został awansowany do stopnia porucznika. Po ucieczce z obozu, otrzymał tytuł rotmistrza.

Witold Pilecki był uczestnikiem Powstania Warszawskiego. W latach 1944 – 1945 przebywał w niewoli niemieckiej w Murnau. Po wyzwoleniu obozu przez wojska amerykańskie, został żołnierzem II Korpusu Polskiego we Włoszech. Później, już w Polsce organizował siatki wywiadowcze.

W maju 1947 roku, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Witolda Pileckiego. Mężczyzna został oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji. Po wyjątkowo okrutnym śledztwie, skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano w maju 1948 roku – Witold Pilecki został stracony poprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr Śmietański, nazywany „Katem z Mokotowa”. Nigdy nie ustalono, gdzie pochowano ciało Pileckiego. Zbiorowa mogiła ofiar UB znajduje się w Kwaterze „Na Łączce” na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

Janusz Kurtyka napisał o nim:

Witold Pilecki - to jeden z tych ludzi, o których zazwyczaj mówimy jako o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego lub Polski Walczącej. Jednak tak naprawdę należałoby nazwać go żołnierzem niezłomnym. Wojenne i powojenne dzieje tego człowieka - to osiem lat nieprzerwanej walki z obydwoma wrogami wolności Polski: z Niemcami i z niosącymi Polsce zniewolenie komunistami. Rotmistrz Witold Pilecki jest jednym z tych ludzi, których wielkość wyznacza nie tylko odwaga osobista i poświęcenie ale przede wszystkim postawa służby i ofiarności wobec własnego państwa i narodu.

Źródło: www.czestochowa.gazeta.pl, www.biblioteka.czest.pl, www.wikipedia.pl, (cytat pochodzi ze strony www.czestochowa.gazeta.pl),

Fot. autorstwo nieznane, udostępnione na www.wikipedia.pl 13.12.2006 przez użytkownika Mathiasrex za T.Bór Komorowski "Armia podziemna" Warsaw 1990,

Wirtualna świeczka

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze