Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 337

Opis cmentarza: Cmentarz znajduje się na wzgórzu na północ od wsi Grabina. Zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony masywnymi kamiennymi słupami oraz żelaznym sztachetowym płotem. Od strony południowej do cmentarza prowadzi jednoskrzydłowa, żelazna furtka wykonana z prętów z datą „1988” i małym krzyżem łacińskim. Głównym elementem obiektu jest ściana pomnikowa z dwoma słupami po bokach. Na jej środku umieszczony jest pomnik w formie kapliczki zwieńczonej kamiennym krzyżem. We wnęce na frontowej stronie pomnika znajduje się żeliwny, ażurowy krzyż łaciński. Groby mają układ rzędowy. Nagrobki mają kształt żeliwnych krzyży wykonanych z płaskich prętów, umieszczonych na niskich betonowych postumentach.

W 14 mogiłach zbiorowych i 6 pojedynczych pochowano 130 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 85 z armii rosyjskiej poległych w grudniu 1914 roku.

Źródło: http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/6996/

Ulica: Grabina 1

32-700 Grabina

Kategoria: Poległych

Liczba pochowanych: 215

Powrót