Polskie-Cmentarze.pl

Porady prawnika

Piątek 27.04.2012, godz. 11:31Termin złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Article img

Bardzo ważne jest to, że złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zostać złożone w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest spadkobiercą (z reguły będzie to dzień śmierci spadkodawcy).

Oświadczenie składa się przed sądem lub przed notariuszem. Może być ono złożone ustnie, jak również pisemnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Złożenie oświadczenia może nastąpić osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być wtedy w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym).

Gdy nie zostanie złożone żadne oświadczenie to spadkobierca traktowany jest tak, jakby przyjął spadek. Jednakże należy w takiej sytuacji wyróżnić 2 przypadki:

  • Jeżeli mamy do czynienia z osobą fizyczną, która ma pełną zdolność do czynności prawnych to w sytuacji, gdy nie złoży ona żadnego oświadczenia traktowana jest jak przyjmujący spadek wprost ze wszystkimi tego konsekwencjami.
  • Jeżeli mamy natomiast do czynienia z:

- osobą fizyczną niemającą pełniej zdolności do czynności prawnych,

- osobą fizyczną, co do której istnieją podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia oraz

- osobą prawną

to brak oświadczenia z ich strony powoduje, że są one traktowane jak przyjmujący oświadczenie spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Należy również pamiętać o tym, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest (art. 1018 § 2 Kodeksu cywilnego).

Powrót