Polskie-Cmentarze.pl

Porady prawnika

Piątek 27.04.2012, godz. 11:12Czym jest przyjęcie spadku wprost?

Article img

Na czym polega przyjęcie spadku wprost? Poniżej wyjaśniamy, czym jest przyjęcie spadku wprost, kiedy mamy do czynienia z przyjęciem spadku wprost, a także konkretny przykład.

Przyjęcie spadku WPROST – bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. W takiej sytuacji spadkobierca (lub spadkobiercy, gdy dziedziczyć będzie więcej niż jedna osoba) odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie długi spadkowe. Gdyby wyniosły one więcej niż wartość spadku, to i tak spadkobierca musi je spłacać.

Ojciec – jako spadkodawca pozostawił po sobie niewielki majątek, którego wartość wynosi np. 5.000 zł. W skład spadku wchodzą również jego długi, które wyniosły 100.000 zł. Jego spadkobiercy w sytuacji, gdy przyjmą spadek wprost będą musieli spłacić również długi, które odziedziczyli po ojcu.

Spadek może być przyjęty wprost w 2 sytuacjach:

  • Gdy spadkobierca złoży oświadczenie o przyjęcie spadku wprost (art. 1031 § 1 Kodeksu cywilnego),
  • Gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia co do przyjęcia spadku – w takiej sytuacji automatycznie uznaje się, że przyjął on spadek wprost po upływie 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się, że jest spadkobiercą. Należy jednak pamiętać, iż są od tego 3 wyjątki, opisany skutek nie dotyczy:

- osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych,

- osób, co do których istnieje podstawa do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia,

- osób prawnych.

W tych trzech przypadkach brak oświadczenia w odpowiednim terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. ( art. 1015 Kodeksu cywilnego).

Powrót