Polskie-Cmentarze.pl

Stary Cmentarz Jeniecki w Łambinowicach

Stary Cmentarz Jeniecki w Łambinowicach

Ulica:

48-316 Łambinowice

Intro:

Stary Cmentarz Jeniecki został założony w czasie wojny francusko-pruskiej (1870-1871), 2 kilometry od zabudowań wsi Łambinowice. Na Starym Cmentarzu Jenieckim pochowani są jeńcy wojenni z obozów, tworzonych od czasu wojny francusko-pruskiej do zakończenia II wojny światowej.

Opis:

Najstarsza część nekropolii pochodzi z lat 1870-1871. Wtedy też na cmentarzu w Łambinowicach pochowano 52 jeńców francuskich, zmarłych w obozie, zorganizowanym przez władze pruskie. Centralnym punktem kwatery, gdzie pochowani są francuscy jeńcy jest duży marmurowy krzyż pamiątkowy, wykonany przez kamieniarza F. Stenzel. Na cokole widnieje inskrypcja, napisana w języku francuskim oraz łacińskim:

Pamięci żołnierzy francuskich, zmarłych w latach 1870-1871.
Do lepszej, niebieskiej ojczyzny podążają. List św. Pawła Apostoła do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 16 [...]
Wystawiony przez rodaków.

Po zakończeniu wojny francusko-pruskiej, w sąsiednich kwaterach chowano żołnierzy, oficerów oraz cywilnych pracowników wojska, służących w rejonie okolicznego poligonu wojskowego.

W okresie I wojny światowej, w Łambinowicach ponownie utworzono kompleks obozów jenieckich dla wojskowych państw ententy. Tym samym pojawiła się potrzeba rozbudowy cmentarza tak, aby można było na nim chować jeńców z niemieckich obozów jenieckich. Kompleks cmentarny został rozbudowany w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim. Do momentu likwidacji kompleksu obozowego, pochowano około 7 tysięcy zmarłych.

Warto dodać, że na terenie Starego Cmentarza Jenieckiego w Łambinowicach postawiono kilka pomników, które poświęcone są pamięci zmarłych jeńców. Na terenie nekropolii znajduje się między innymi: pomnik pamięci jeńców serbskich, czy pomnik pamięci jeńców rosyjskich. Ponadto, na cmentarzu znajduje się pomnik, poświęcony wszystkim ofiarom I wojny światowej, a także pomnik wojskowych pruskich i niemieckich. Na cokole tego pomnika znajduje się wizerunek Krzyża Rycerskiego.

W okresie II wojny światowej na Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach odbywały się pochówki jeńców - żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej. Jednak, po zakończeniu wojny, większość szczątków zostało ekshumowanych, a następnie przeniesionych na inne polskie cmentarze. Ostatnie pochówki na terenie Starego Cmentarza Jenieckiego w Łambinowicach odbyły się w 1945 roku.

W 1968 roku Stary Cmentarz Jeniecki w Łambinowicach został uznany za Pomnik Pamięci Narodowej, nazywany od 2002 roku Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Źródło: wikipedia.pl, www.wiadomosci24.pl,

Fot. autorstwa Julo, udostępnione na wikipedia.pl 14.06.2011 na licencji Creative Commons.

Powrót

Galeria

  • Lokalizacja

  • Ciekawe miejsca w Twojej okolicy

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze