Polskie-Cmentarze.pl

Porady prawnika

Piątek 27.04.2012, godz. 11:22Czym jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Article img

Czym jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Kiedy mamy do czynienia z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – z ograniczeniem odpowiedzialności do wartości stanu czynnego spadku ustalonego w inwentarzu. Co to oznacza? – spadkobierca w takiej sytuacji będzie odpowiedzialny za długi spadkodawcy tylko w takiej wysokości jaką wartość ma spadek.

Jeżeli wartość spadku wynosi np. 5.000zł, a długi spadkodawcy wynoszą 100.000  to spadkobiercy będą musieli spłacić długi tylko do wysokości tych 5.000 zł, które odziedziczyli. 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza może uchronić spadkobierców od kłopotów, w sytuacji gdy spadkodawca pozostawił wiele niespłaconych długów, a wierzyciele żądają ich zapłaty. Należy jednak pamiętać, iż taki sposób przyjęcia spadku nie powoduje tego, że spłata długów nastąpi tylko z tego, co odziedziczyliśmy.

Synowie odziedziczyli po ojcu małe mieszkanie warte 70.000 . W skład spadku weszły również długi, które wynoszą np. 300.000 zł. Nie oznacza to, że wierzyciel będzie mógł żądać zaspokojenia swoich roszczeń tylko z tego mieszkania – może on równie dobrze żądać zapłaty na jego rzecz gotówki. 

Spadek zostanie przyjęty w taki sposób, gdy:

  • Spadkobierca złoży oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub
  • Gdy jeden ze spadkobierców złoży oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – w takiej sytuacji uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1016 Kodeksy cywilnego).

Należy pamiętać o tym, że przyjęcie spadku w taki sposób wiąże się z pewnymi kosztami. Wynikają one z tego, że komornik powinien sporządzić spis i oszacowanie przedmiotów wchodzących w skład spadku. Jest to bardzo ważne dla spadkobiercy, który w ten sposób może ograniczyć swoją odpowiedzialność tylko do wartości spadku.

Powrót