Polskie-Cmentarze.pl

Porady prawnika

Czwartek 17.09.2009, godz. 16:11Co trzeba zrobić, gdy decyzją rodziny jest dokonanie ekshumacji zmarłego?

Article img

Ekshumacja to otwarcie grobu i wydobycie szczątków ludzkich w celu przeniesienia i pochowania w innym miejscu. Ekshumacja zwłok i szczątków można przeprowadzać w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z tym że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783). Przy zachowaniu powyższych warunków dokładny termin ekshumacji ustala administracja cmentarza, na którym dana ekshumacja ma zostać wykonana. Jakie dokumenty są wymagane, komu trzeba je przekazać i jakich opłat należy dokonać znajdą Państwo właśnie tutaj.

Wymagane dokumenty:

I. Dla administracji cmentarza, na którym ma być wykonana ekshumacja:

  • Zgoda Sanepidu na przeprowadzenie ekshumacji, wystawiona na podstawie podania złożonego przez rodzinę,
  • zgoda najbliższej rodziny na otwarcie grobu i ekshumację zmarłego, w linii prostej: współmałżonek, dzieci, rodzice, wnukowie; pobocznej: rodzeństwo, dzieci rodzeństwa itd.,
  • oświadczenie o przyjęciu szczątków osoby ekshumowanej na cmentarz, gdzie mają być pochowane, wystawione przez zarząd cmentarza docelowego.

II. Dla administracji cmentarza, na którym mają zostać pochowane szczątki:

  • Akt zgonu osoby ekshumowanej,
  • zaświadczenie o wcześniejszym pochowaniu na cmentarzu, na którym nastąpi ekshumacja, wystawione przez zarząd cmentarza wyjściowego.

III. Ekshumacja szczątków jest równoznaczna z rezygnacją z miejsca pochowania osoby razem z ewentualną rezerwacją do niej przypisaną.

Opłaty:

Wszystkie opłaty związane z ekshumacją i pochowaniem, wykonywane na cmentarzu bądź cmentarzach trzeba zawsze omówić z Zarządem Cmentarza.

Proszę pamiętać, że takie wnioski są rozpatrywane zawsze indywidualnie.

Powrót