Polskie-Cmentarze.pl

ABC Pogrzebu

Piątek 06.11.2009, godz. 16:02Jak napisać podziękowania dla tych, którzy wspierali nas po śmierci bliskiego?

Article img

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe wzory podziękowań od Rodzin zmarłego. Są to wyrazy wdzięczności dla wszystkich tych, którzy okazali pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach, a także  brali udział w uroczystościach pogrzebowych.

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach
Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom z pracy, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego Męża, Ojca i Syna śp. .................... składają pogrążeni w bezgranicznym smutku

....................
***
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej śp. ....................
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom, za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty

serdeczne "Bóg zapłać" składają ....................
***
Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ....................

składają ....................
***
Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas Georges Poulet
Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu ukochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka .................... oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych serdeczne podziękowania

składa ....................
***
Wszystkim Przyjaciołom, Współpracownikom, Sąsiadom, Znajomym, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojej najukochańszej ....................

serdeczne podziękowania składa ....................
***
Podziękowanie
Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i pożegnali moją ....................
pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek

....................
***
Podziękowanie
Lekarzom i Pielęgniarkom z Kliniki .................... w .................... - którzy z wielkim zaangażowaniem i serdecznością podejmowali wysiłki dla ratowania życia śp. .................... składamy z głębi serca podziękowanie

....................
***
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze .................... serdeczne podziękowania składa
....................

Pamięć zawsze zostaje
***
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim, którzy złożyli wieńce i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatniej drodze ....................

składa ....................
***
Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze mojego ...................., uczcili Jego pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie w tym trudnym czasie
....................
***
Podziękowanie
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku śp. .................... składa

....................
***
Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli udział w uroczystości pogrzebowej ....................,
a w szczególności .................... , lekarzom i personelowi Szpitala im. .................... w ...................., proboszczowi .................... oraz Rodzinie, Przyjaciołom, Delegacjom, Sąsiadom
za obecność, wsparcie, modlitwę, pamięć, liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu .................... za okazaną pomoc i serce

serdeczne podziękowania składają ....................
***
Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej śp.  ....................
Rodzinie, Księżom z parafii ...................., Dyrekcji LO im. .................... i Gimnazjum nr ....................w ...................., Nauczycielom, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym za okazaną pamięć, złożone wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania składa ....................
***
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu śp. ....................

....................
***
Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy św., pogrzebie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku śp. .................... serdeczne podziękowanie.
Ks. biskupowi ...................., diecezji ...................., ks. proboszczowi .................... parafii pw. św. .................... w ...................., posługującym Siostrom zakonnym .................... oraz pozostałym kapłanom licznie zgromadzonym, biorącym udział w koncelebrze Mszy św., Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom z ...................., i ...................., za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu .... za profesjonalną obsługę

serdeczne "Bóg zapłać" składa ....................

 Źródło: www.wyborcza.pl

Powrót