Polskie-Cmentarze.pl

ABC Pogrzebu

Środa 31.08.2011, godz. 14:07Jak napisać nekrolog?

Article img

Poniżej przedstawiamy kilka wzorów nekrologów, czyli informacji o śmierci danej osoby. Nekrologi podajemy do informacji publicznej - możemy je umieścić, np. w prasie lokalnej. 

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu .................... odszedł na zawsze śp. ....................

Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze.

 ***

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu  .................... zmarł śp.  ....................

Pogrzeb odbędzie się .................... na cmentarzu ....................  w  ....................

Msza św. w intencji zmarłego odbędzie się  ....................

***

Pogrążeni w smutku i żalu, zawiadamiamy, że dnia  .................... zmarł w wieku  .................... śp.   ....................

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną  się .................... w kościele pw.  .................... w  ...................., a następnie na cmentarzu  ....................

***

Odszedł tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu  .................... odszedł od nas  .................... .

Pogrzeb odbędzie się  .................... na cmentarzu  .................... w  .................... .

Msza swięta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w dniu pogrzebu o godzinie  .................... w kościele  ....................

***

Pozostały tylko wspomnienia i wieczne pytanie - dlaczego?

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu  .................... na zawsze odszedł od nas, w wieku  ....................Mój/Nasz  ....................

Pogrzeb odbędzie się  .................... na cmentarzu  .................... w  ....................

Pogrążona w żałobie Rodzina.

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Źródło: www.wyborcza.pl, www.jaknapisac.com, prasa lokalna.

Powrót