Polskie-Cmentarze.pl

Ciekawostki

Środa 14.09.2011, godz. 16:11Nekrolog, a klepsydra pogrzebowa

Article img

Czy nekrolog i klepsydra to jedno i to samo? Spróbujmy wyjaśnić i porównać oba te pojęcia.

Nekrolog pochodzi od greckiego nekros - nieboszczyk i logos - słowo.

Nekrologiem nazywamy informację o śmierci danej osoby, podaną do wiadomości publicznej. Zwykle nekrolog publikowany jest w prasie (np. lokalnej) lub też w internecie. Informacja zawiera takie dane, jak: data śmierci, miejsce i data uroczystości żałobnych oraz pogrzebu. Można również umieścić krótką notę, opisującą osobę zmarłą, okoliczności jej śmierci, itp.

Nekrologiem może być również dłuższy artykuł prasowy, audycja radiowa lub program telewizyjny, w którym autor przedstawia informacje na temat życia i działalności zmarłego. Oczywiście tekst musi mieć odpowiedni styl – poważny oraz uroczysty.

Klepsydra - nazwa wywodzi się oczywiście od starożytnego narzędzia, odmierzającego czas. Na kartkach pogrzebowych, na których informowano o śmierci danej osoby, zaczęto umieszczać rysunek klepsydry.  

Klepsydra jest informacją podobną do nekrologu. Jest to ogłoszenie w kształcie afisza, zwykle w formacie A4. Klepsydra, tak jak nekrolog, zawiera podstawowe informacje dotyczące osoby zmarłej (jej imię i nazwisko, data śmierci) oraz daty i miejsca uroczystości pogrzebowych. 

Informacja umieszczana jest w miejscach publicznych – może to być ściana domu, w którym mieszkał zmarły, słupy ogłoszeniowe, kapliczki, przedsionki świątyń. Najczęściej rozwieszana jest w taki sposób, aby jak najwięcej osób mogło dowiedzieć się o śmierci danej osoby. Do dziś, w mniejszych miejscowościach, czy wsiach możemy zobaczyć takie ogłoszenia, umieszczone na domach, czy słupach.

Najczęściej klepsydra występuje jako informacja lokalna i stanowi w takiej postaci nekrolog lub kondolencje. Można ją również stosować jako podziękowanie lub informację o mszy, np. w rocznicę śmierci.

Nekrolog i klepsydra są bardzo podobnymi formami powiadamiania o śmierci danej osoby. Zawierają podstawowe informacje o zmarłym, a także podają datę i miejsce pogrzebu. To, co je różni, to sposób upublicznienia. Nekrologi zwykle zamieszcza się w prasie, a klepsydry w miejscach publicznych (dom, słup ogłoszeniowy).  

Zobacz, jak napisać nekrolog.

Źródło: www.cmentarium.sowa.website.pl, www.wikipedia.pl, www.wyborcza.pl,

Fot. 1 dodane przez użytkownika Electron, udostępnione na www.wikipedia.pl za www.tarnow.pl 03.04.2008,

Fot. 2 autor Zygmunt Gloger, ilustracja dodana przez użytkownika Tommy Jantarek, udostępniona na pl.wikisource.org 03.11.2010.

Powrót