Polskie-Cmentarze.pl

Porady prawnika

Środa 04.04.2012, godz. 14:41Kiedy koszty pogrzebu ponosi Ośrodek Pomocy Społecznej?

Article img

W Polsce istnieje możliwość, że za pogrzeb zapłaci Ośrodek Pomocy Społecznej - właściwy dla miejscowości, w której zameldowana była osoba zmarła. Jeżeli zmarły był osobą bezrobotną, nie był ubezpieczony lub jest osobą nieznaną, koszty pogrzebu ponosi opieka społeczna. Zgodnie z art. 44 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej "sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego".

Najbliższa rodzina zmarłego może zwrócić się z prośbą o tzw. zasiłek pogrzebowy z pomocy społecznej. Wysokość takiego zasiłku określana jest indywidualnie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, jednak zwykle nie przekracza on kwoty 3 tysięcy zł.

Przyznanie zasiłku pogrzebowego z pomocy społecznej nie jest jednoznaczne z otrzymaniem pieniędzy "do ręki". Zasiłek przyznawany jest w celu pokrycia części lub całości wydatków, jakie rodzina musiałaby przeznaczyć na uroczystość pogrzebową. Zwykle, koszty zorganizowania ceremonii pogrzebowej obejmują:

  •  przewóz zwłok,
  • przechowanie zwłok w chłodni,
  • przygotowanie zmarłego do uroczystości pochówku ( w tym ubranie),
  • zakup trumny, krzyża i tabliczki,
  • wybudowanie grobu ziemnego,
  • odprawienie nabożeństwa żałobnego,
  • pochowanie zmarłego.

Czasami zdarza się, że ośrodek pomocy społecznej opłaca także miejsce na cmentarzu, na którym zmarły zostanie pochowany.

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy z pomocy społecznej należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego dla danej miejscowości z: dowodem tożsamości osoby zmarłej, skróconym aktem zgonu, oryginałem zaświadczenia o braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego. Ośrodek Pomocy Społecznej może również poprosić o przedłożenie dokumentów, które potwierdzą trudną sytuację materialną rodziny zmarłego.

Źródło: www.wyborcza.pl

Powrót