Polskie-Cmentarze.pl

ABC Pogrzebu

Poniedziałek 23.01.2012, godz. 13:46Transport zwłok

Article img

W momencie śmierci bliskiej osoby, musimy zorganizować transport ciała Zmarłego. Warto podkreślić, że transportu zwłok mogą dokonać tylko firmy, które posiadają odpowiednie pozwolenia. Wszelkie kwestie, związane z transportem zwłok reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku, w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 31 grudnia 2007 r.)

Najbliższa rodzina jest uprawniona do złożenia wniosku o wydanie pozwoleń i zaświadczeń  na przewóz ciała zmarłego. We wniosku muszą znaleźć się następujące dane:

 • nazwisko, imię/imiona, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
 • data oraz miejsce śmierci,
 • miejsce, z którego zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
 • miejsce pochówku,
 • środek transportu, którym zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną przetransportowane,
 • nazwisko, imię/imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

W przypadku, gdy przyczyna zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym, stwierdzającym zgon, nie została określona, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy, który stwierdza wykluczenie jako przyczyny zgonu chorobę zakaźną.

Środek transportu drogowego, który jest przeznaczony do transportu zwłok, musi spełniać konkretne wymagania sanitarne i techniczne. A są to:

 • pojazd musi być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,
 • pojazd mus posiadać kabinę kierowcy, odizolowaną od części, która jest przeznaczona na umieszczenie zwłok lub szczątków ludzkich,
 • pojazd musi posiadać takie zabezpieczenia, aby trumna lub urna ze zwłokami nie przesuwała się podczas przewozu,
 • w części pojazdu, która jest przeznaczona na umieszczenie trumny lub urny, podłoga musi być wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, a także odpornych na działanie środków dezynfekujących,
 • pojazd powinien posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco – czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Co ważne, w części pojazdu, która jest przeznaczona na umieszczenie ciała, nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących. Ponadto, po każdym przewiezieniu zwłok, należy przeprowadzić dezynfekcję pojazdu, w części, w której umieszcza się zwłoki. Pojazd, który jest przeznaczony do przewozu zwłok, powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Źródło: www.pis.mswia.gov.pl

Tagi: porady porady , śmierć śmierć , zmarły zmarły

Powrót