Polskie-Cmentarze.pl

ABC Pogrzebu

Środa 23.09.2009, godz. 15:26Podstawowe dokumenty, o które musimy postarać się w momencie śmierci bliskiego

Article img

Poniżej przedstawiamy Państwu listę podstawowych dokumentów, które trzeba załatwić, jak najszybciej po śmierci bliskiej osoby. Dokumenty te są niezbędne po to, by zorganizować pochówek, otrzymać zasiłek pogrzebowy, czy ubezpieczenie. 

Karta zgonu

Karta zgonu jest podstawowym dokumentem, który musimy załatwić w chwili śmierci bliskiego. Bez tego dokumentu nie będziemy mogli zorganizować pogrzebu, ani nie otrzymamy aktu zgonu z Urzędu  Stanu  Cywilnego.  Jeśli  zgon  nastąpił  z przyczyn naturalnych, czy to w domu, czy w szpitalu, dokument wystawia lekarz. Pamiętajmy, doktor, który przyjedzie do domu lub był lekarzem prowadzącym zmarłego w lecznicy, ma obowiązek wystawić kartę zgonu. Wypisanie dokumentu jest bezpłatne.

W sytuacji, gdy śmierć nastąpiła na skutek wypadku lub przestępstwa, wezwany do zmarłego lekarz ma prawo odmówić wystawienia karty zgonu i podjąć decyzję o przewiezieniu ciała do zakładu medycyny sądowej. Dodatkowo, w takim przypadku istnieje możliwość, że odbiór zwłok będzie trzeba skonsultować z policją lub prokuraturą. Dokument zostanie wypisany przez lekarza dopiero po dokonaniu oględzin lub sekcji zwłok (które zostaną zlecone przez policję lub sąd). 

Akt zgonu

Akt zgonu potrzebny jest do otrzymania zasiłku pogrzebowego, a także załatwienia wszelkich spraw formalnych, ubezpieczeniowych oraz spadkowych. O dokument ten musimy postarać się jak najszybciej od chwili śmierci bliskiego. Akt wystawiany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.

Dokumenty, które musimy przedstawić w Urzędzie, aby otrzymać akt zgonu, to: karta zgonu, wniosek o wydanie aktu, dowód osobisty zmarłego, akt urodzenia, a także książeczkę wojskową (jeśli zmarł mężczyzna przed ukończeniem 50. roku życia). Trzeba być przygotowanym także na to, że urzędnik zażąda do wglądu dowodu osobistego osoby, która zgłosiła się po akt, jak również aktu małżeństwa, jeśli sprawa  dotyczyć będzie współmałżonka. Jeśli osoba zmarła w wyniku wypadku lub przestępstwa, a sprawą  zajmuje się  policja, czy  prokuratura, warto poprosić  te organy ścigania o informację na ten temat.

Zgon należy zgłosić w Urzędzie w ciągu 3 dni, o ile nie nastąpił on w wyniku choroby zakaźnej (wtedy należy poinformować o tym w ciągu 24 godzin). Informację o śmierci muszą podać, w kolejności: małżonek lub dzieci, najbliżsi krewni lub powinowaci, współlokatorzy, osoby, które znalazły zmarłego, administrator domu, w którym nastąpiła śmierć. Jeżeli  do  zgonu  doszło  w  szpitalu,  wtedy  to lecznica  zobowiązana  jest  do zgłoszenia  tego  faktu.  Jednak  wniosek  o wydanie aktu zgonu będziemy musieli złożyć osobiście. Ważne jest, że trzy egzemplarze dokumentu są wydawane bezpłatnie.

Źródło: www.usc.pl, www.wyborcza.pl.

Tagi: porady porady , śmierć śmierć

Powrót