Polskie-Cmentarze.pl

Z prasy

Piątek 20.04.2012, godz. 14:02"Powroty do Litwy"

Czesław Miłosz

We wtorek, 24 kwietnia 2012 roku w Księgarni pod Globusem w Krakowie odbędzie się spotkanie z litewskim poetą i publicystą, Tomasem Venclovą, autorem książki "Powroty do Litwy". Spotkanie poprowadzi redaktor pisma "Nowa Europa Wschodnia", Andrzej Brzeziecki.

Książka „Powroty do Litwy” Czesław Miłosz i Tomasz Venclova jest lekturą szczególną. Stanowi bowiem zbiór utworów poetyckich, szkiców, listów, wspomnień oraz przekładów Czesława Miłosza, związanych z Tomasem Venclovą, a także wierszy, przekładów, komentarzy, szkiców, recenzji i zapisków Tomasa Venclovy, dotyczących Czesława Miłosza.

Mimo że poeci wywodzą się z dwóch różnych krajów, reprezentowali odmienne doświadczenia generacyjne, a także tworzyli w innych językach, to połączyła ich przyjaźń i przeświadczenie o szczególnej roli poezji w życiu społeczeństw Polski i Litwy. Zarówno Czesław Miłosz, jak i Tomas Venclova dorastali w tych samych historycznych krajobrazach. Obaj byli zakochani w litewskiej przyrodzie i w tym samym mieście — Wilnie.

W przedmowie do lektury "Powroty do Litwy" Tomas Venclova napisał:

"Znałem Czesława Miłosza przez 27 lat (1977-2004). O szczegółach tej znajomości mówi niniejsza książka. Były to lata niezwykłe"

Czesław Miłosz był wybitnym poetą, eseistą, historykiem literatury, tłumaczem i prozaikiem. Jeden z największych polskich poetów, laureat literackiej nagrody Nobla. Utwory Czesława Miłosza były tłumaczone na kilkanaście języków.

Czesław Miłosz zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

Źródło: www.zeszytyliterackie.pl, www.culture.pl, www.cjg.gazeta.pl,

Fot. autorstwa Mariusza Kubika, udostępnione na commons.wikimedia.org 07.07.2011 na licencji Creative Commons.

Powrót