Polskie-Cmentarze.pl

Z branży

Wtorek 18.10.2011, godz. 13:44Zmiany dotyczące pochówku urn

Urna na prochy zmarłego

Na temat zmian dotyczących pochówku urn pisaliśmy na naszej stronie już w sierpniu. Wtedy to Episkopat ustanowił, że zwyczaje pogrzebowe – w przypadku kremacji – ulegną modyfikacji, ponieważ msza pogrzebowa będzie musiała odbyć się jeszcze przed spopieleniem zmarłego.

Zmiany miały wejść w życie w październiku, ale będą obowiązywały za miesiąc. Nowe przepisy przewidują, że ciało podczas mszy musi znajdować się w trumnie. Dopiero po ceremonii w kościele, zwłoki można poddać kremacji. Duchowni obawiają się lekceważącego podejścia do szczątków ludzkich, czy niegodnego obchodzenia się z urną. Jak powiedział rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Józef Kloch (www.tvn24.pl): Na pierwszym miejscu chrześcijaństwo stawia szacunek dla ciała ludzkiego i grzebanie ludzkiego ciała. Na drugim miejscu dopiero możliwość, podkreślam możliwość spopielenia ludzkich zwłok.

Kościół nie zabrania spopielania zwłok, jednak na pierwszym miejscu stawia tradycyjny pochówek. Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki podkreślił (www.wyborcza.pl):

Normalną, ordynaryjną formą pogrzebu jest pochówek ciała ludzkiego, bo tak był pochowany Chrystus. Ta forma jest najbardziej stosowna, odpowiednia dla chrześcijanina. Po tym poznajemy początek chrześcijaństwa w Polsce, że kończą się urny, a zaczynają groby. Urny były pozostałością kultur pogańskich.

Księża zalecają, aby pogrzeb odbywał się w tradycyjny sposób. Jeśli jednak rodzina zmarłego wyrazi wolę, aby poddać jego ciało kremacji, musi zastosować się do nowych zaleceń Episkopatu. Czyli:

msza święta jeszcze przed kremacją, spopielenie i odprowadzenie urny na cmentarz. Obecnie, kolejność ta nie jest zachowywana i nabożeństwa żałobne odbywają się już po skremowaniu zwłok.

Należy podkreślić, że nowe zasady sprawią, że ceremonia pogrzebowa może wydłużyć się co najmniej do dwóch dni. Pierwszego dnia – msza św., a drugiego pochowanie urny na cmentarzu. Kościół dopuszcza możliwość odprawienia mszy już po kremacji w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy śmierć nastąpiła poza granicami zamieszkiwanego kraju i spopielenie ułatwia sprowadzenie szczątków. Po drugie, jeśli rodzina, bliscy, znajomi, którzy przyjechali na pogrzeb z daleka i np. nie mogą uczestniczyć w dwudniowej (lub dłuższej) ceremonii (mszy, a następnie pochówku). Dodajmy, że sytuacje te będą rozstrzygane przez proboszczów danej parafii.

13 listopada 2011 roku w polskich kościołach zostanie odczytany list, zatytułowany „ O szacunku dla ciała zmarłego i obrzędu pogrzebu związanych z kremacją zwłok”. List pasterski zawiera kluczowe sformułowania, które wiążą się z kwestiami pochówku skremowanego ciała. 

Msza pogrzebowa jedynie przed kremacją

Źródło: www.wyborcza.pl, www.tvn24.pl,

Fot. 1 autorstwa Iwony M. Twardak, udostępnione na www.wikipedia.pl 11.09.2007, na licencji GNU LWD,

Powrót