Polskie-Cmentarze.pl

Ciekawostki

Środa 08.02.2012, godz. 14:04"Body farm", czyli farma ciał

Body Farm

Farma ciał jest specjalnie wyodrębnionym terenem, najczęściej o powierzchni hektara, na którym antropolodzy sądowi badają rozkład zwłok. Na ogrodzonej drutem kolczastym farmie, znajdują się ciała, ułożone w różnych miejscach, a także w różny sposób. Dzięki temu kryminolodzy mogą analizować czas oraz sposób rozkładu zwłok, zależnie od konkretnych warunków.

Teren farmy ciał powinien być jak najbardziej zróżnicowany. Ciała, które trafiają na farmę ciał, zostają "potraktowane" na bardzo wiele sposobów – zakopane w ziemi, zatopione w wodzie, umieszczone we wrakach samochodów, czy pozostawione na powierzchni. Dzięki takim różnorodnym warunkom, uwzględniając temperaturę powietrza, rodzaj gleby, czy wilgotność powietrza, antropolodzy mogą zbadać sposób oraz czas, w jakim rozkładają się ludzkie zwłoki. Ważnym czynnikiem pomocnym w analizie rozkładu ciał i ustaleniu momentu zgonu jest obserwacja owadów i zwierząt, które żerują na zwłokach. Wszystkie te informacje są przydatne w medycynie sądowej, a także ułatwiają pracę technikom kryminalistyki.

Najpopularniejszą "body farm" jest farma w Knoxville w stanie Tennessee i jako University of Tennessee Anthropological Research Facility jest częścią Uniwersytetu Tennessee. Farmę tę założył antropolog, doktor William Bass w 1971 roku. Naukowiec, jako pracownik tego uniwersytetu i oficjalny antropolog sądowy stanu Tennessee, wielokrotnie był proszony przez policję o konsultacje w sprawach, które dotyczyły odnalezienia rozkładających się zwłok.

Impulsem do założenia farmy ciał przez doktora Bassa był fakt, że wcześniej nie istniała żadna instytucja, która prowadziłaby szczegółowe badania nad rozkładem ciał w środowisku naturalnym. Naukowiec postanowił więc założyć taką farmę ciał. Swoje badania zaczynał bardzo skromnie, z małym kawałkiem ziemi i jednym ludzkim ciałem. Dziś, farma ciał w Knoxville ma powierzchnię hektara, a na jej terenie znajdują się ciała, poddane rozmaitym czynnikom naturalnym. Od momentu powstania farmy ciał, ponad 300 osób wyraziło zgodę na przekazanie swoich zwłok na cele badań "Body Farm". Co ciekawe, funkcjonuje także lista osób "oczekujących" na oddanie swoich zwłok, przy czym są to głównie osoby związane, czy zainteresowane medycyną sądową.

Co ważne, farma ciał w Knoxville służy jako ośrodek szkoleniowy dla funkcjonariuszy organów ścigania.

Źródło: www.focus.pl, W. Andryszek www.portalwiedzy.onet.pl (12.01.2011), www.wikipedia.pl,

Fot. autorstwa Nicholas, udostępnione na commons.wikimedia.org 18.05.2008 na licencji Creative Commons.

Powrót