Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo

Opis cmentarza: Cmentarz położony jest w zachodniej części miasta, główne wejście na cmentarz prowadzi od strony ul. Grunwaldzkiej. Powstał na terenie dawnego poligonu wojskowego, przekazanego miastu przez Urząd Ziemski w 1927 r. Cmentarz otwarto w 1948 r.; w latach siedemdziesiątych powiększono go przez przyłączenie fragmentów lasu. Obecnie zajmuje powierzchnię 93,7 ha. Przy dwóch alejach zasłużonych pochowano tu wielu wybitnych działaczy politycznych i społecznych, uczonych i artystów. Znajdują się tu m.in. groby działaczy politycznych: Franciszka Frąckowiaka i Franciszka Szczerbala; pisarzy: Feliksa Fornalczyka, Jerzego Mańkowskiego, Jerzego Pertka; artystów: Antoniny Kaweckiej i Albina Fechnera; sportowców; Edmunda Szyca i Pawła Szydło; profesorów; Wiktora Degi i Alfonsa Klafkowskiego. W dwóch wydzielonych kwaterach znaleźli miejsce ostatniego spoczynku weterani Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W kwaterze żołnierzy Armii Krajowej znajduje się skromny pomnik poświęcony Henrykowi Kowalówce. Niedaleko kaplicy cmentarnej stoi kamienny ołtarz-pomnik ofiar Katynia. Wymyślną formą uwagę zwracają oryginalne grobowce poznańskich Romów.

Źródło: http://www.poznan.pl

Ulica: Grunwaldzka 305

61 - 777 Poznań

Zarządca: Universum Spółdzielnia Pracy Poznań, ul. Woźna 15a w Poznaniu

Telefon do zarządcy: 61 853 19 43, fax: 61 852 93 20

E-mail do zarządcy: [email protected]

Kategoria: Komunalny

Powierzchnia cmentarza: 93,7 ha

Liczba pochowanych: 170 tys.

Powrót

Ostatnio dodani zmarli