Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz Garnizonowy

Ulica: gen. Antoniego Giełguda

Gdańsk

Telefon: 609-690-739

Email: [email protected]

WWW: www.zdiz.gda.pl

Zarządca: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku; ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk; sprawy administracji oraz obsługę usług cmentarnych i pogrzebowych w Gdańsku aktualnie prowadzi na rzecz ZDiZ w Gdańsku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Zieleń” Sp. z o.o., przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk

Telefon do zarządcy: 58 34-17-335; 58 34-12-071,

Kategoria: Komunalny

Powrót