Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz Komunalny

Ulica: Sienkiewicza 48

77-300 Człuchów

Telefon: 50 239 79 88‎

Zarządca: Prezes Małgorzata Myszka

Telefon do zarządcy: 59 83 42 200

E-mail do zarządcy: [email protected]

Kategoria: Komunalny

Liczba pochowanych: ok. 4,5 tys.

Powrót

Ostatnio dodani zmarli

 • JAN KOJRO

  ur.02.10.1942 r.,  zm. 03.07.2011 r. w Gdyni, skremowany, pochowany na cmentarzu komunalnym w Człuchowie, rząd IV, kwatera 17.

  Died
 • Henryk-Zbigniew Czynsz

  Dnia 12.05.1932r. zadał egzamin do Szkoły Piechoty dla Małoletnich Konin, zdał celujący egzaminy i ukończył Szkołe 01.10.1934r. Od 01.10.1934r. zdałe gzamin do Szkoły Broni Pancernej dla Małoletnich Modlin - 04.09.1935. Pracował w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Modlinie jako wykładowca brał udział w II wojnie światowej w Modlinie do 27.09.1939r.

  Died
 • Franciszek Wiesław Duda

  Uczciwy i wyjątkowy Człowiek przez duże C.

  Urodził się ta­ki, ja­kimi my wszys­cy po­win­niśmy zos­tać. To, co u niego jest da­rem przy­rodzo­nym, my osiąga­my za cenę wy­siłku, sztuką. (Sławomir Mrożek)

  Naj­bliższa osoba...
   nie pier­wsza, do której bieg­niesz, wołając o pomoc...
   ....ale pier­wsza, która wy­biega nap­rze­ciw, za­nim uświado­misz so­bie, że po­mocy potrzebujesz...

  Śmierć ukochanej osoby okrada nas z niezbędnego wewnętrznego ciepła. Albo może zdmuchuje stały płomień piecyka, wygaszając palnik... (Jonathan Carroll)

  Pew­ne­go je­sien­ne­go po­połud­nia, kiedy mrok za­legał już uli­ce i pa­dał deszcz równy, drob­ny, sza­ry, który wspom­nienie słońca czy­ni czymś omal niewiary­god­nym i człowiek za nic nie opuściłby wte­dy miej­sca przy ko­min­ku, gdzie sie­dzi zagłębiony w sta­rych książkach (szu­ka w nich nie treści, dob­rze zna­nych, ale sa­mego siebie sprzed lat) - nieo­cze­kiwa­nie ktoś za­pukał do mych drzwi... (Stanisław Lem)

  Died