Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz Żydowski

Opis cmentarza: Cmentarz został założony w roku 1817. Na terenie kirkutu zachowało się około 100 nagrobków. Dzięki staraniom Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego przez długie lata pozostający w stanie dewastacji cmentarz, został ponownie ogrodzony i uporządkowany w 2005 roku. W lipcu 1941 roku dużą grupę Żydów kolneńskich zapędzono na rynek wokół pomnika Lenina wystawionego po zajęciu miasta przez wojska radzieckie w 1939 r. Żydom nakazano przewrócić pomnik i załadować na wóz jego szczątki, a następnie ciągnąć go z płaczem na cmentarz żydowski. W drodze Niemcy bili ich i strzelali do nich. Zastrzelonych, łącznie ze szczątkami pomnika, pochowano we wspólnej mogile na terenie cmentarza.


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%BCydowski_w_Kolnie

Ulica: Aleksandrowska

18-500 Kolno

Kategoria: Wyznaniowy

Powierzchnia cmentarza: 1,72 ha

Powrót