Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz Parafialny w Witowie

Opis cmentarza: Cmentarz parafialny w Witowie założył w 1815 roku na Górach Witowskich, przy drodze Witowo -Topólka ks.proboszcz Jakub Krajewski. Wybudowano wówczas drewnianą kapliczkę.W 1840 roku na środku cmentarza ,witowski wikariusz ks.Wojciech Kochowicz własnym kosztem i staraniem wystawił murowaną kaplicę pod wezwaniem Krzyża Świętego. Aktualnie cmentarz parafialny w Witowie zajmuje powierzchnię 2.0 ha.Na cmentarzu parafialnym w Witowie, spoczywają prochy mieszkańców z miejscowości ; Czarnocice, Grodziska, Faliszewo, Płowce, Powałkowice, Pścinno, Pścininek, Sadłog, Sadłużek,Torzewo, Wandynowo,oraz Witowa, Koloni Witowo i Witowa Nowego, nie tylko wyznawców kościoła rzymskokatolockiego, ale i również innych wyznań.W kwaterze lewej, idąc od alei głównej cmentarza, znajduje się grób nieznanego żołnierza, w którym spoczywają prochy dwóch nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego oraz cywila, zamordowanych w bestialski sposób przez hitlerowców na terenie parafii Witowo w 1939 roku, tuż po rozpoczęciu II wojny światowej. Grobem opiekuje się młodzież z Gimnazjum Publicznego w Witowie. W dzień Wszystkich Świętych, przy grobie zbiera się zawsze wiele dzieci i młodzieży zapalając znicze i składając kwiaty.Na witowskim cmentarzu, spoczywają również członkowie rodziny Biesiekierkich , mających w historii Kujaw swoją zaszczytna kartę (...wieloletni właściciele majątku Płowce, które w drugiej połowie XVIII wieku nabył na własność podkomorzy inowrocławski Jan Biesiekierski..)

Ulica:

88-231 Witowo

Telefon: +48(54) 285 13 04

WWW: www.parafia.witowo.pl/page3.php

Zarządca: Proboszcz Parafii Witowo

Telefon do zarządcy: +48(54) 285 13 04

E-mail do zarządcy: [email protected]

Kategoria: Parafialny

Parafia: Parafia Witowo

Powierzchnia cmentarza: 2.0ha

Powrót