Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz Komunalny

Opis cmentarza: Cmentarz Komunalny w Grudziądzu powstał w 2002 roku w związku z wyczerpywaniem się możliwości grzebalnych nekropolii przy ul. Cmentarnej i docelowo może pomieścić nawet 100 tysięcy pochówków. W ramach pierwszego etapu realizacji ma 41 506 m2 powierzchni z drogami, parkingiem, utwardzonymi placami, miejscami na zieleń. Powierzchnia pochówkowa wynosi 14 577m2 i przeznaczona jest na ok. 4 tys. miejsc pochówkowych. Projekt zakłada, że teren cmentarza ma mieć w przyszłości charakter parku z ławeczkami, na których odwiedzający będą mogli odpocząć. Ogólna powierzchnia docelowa wyniesie 182 315 m2 z drogami, parkingami, chodnikami, klombami i trawnikami. Powierzchnia pochówkowa wyniesie: 65 682 m2. Plan zagospodarowania cmentarz obejmuje pola grzebalne przeznaczone do pochówków zasłużonych, dzieci do lat 6, pole urnowe, na groby rodzinne i pojedyncze. Budynek pogrzebowy, który znajduje się tuż przy cmentarzu jest obiektem o zróżnicowanych wysokościach. Znajdują się w nich pomieszczenia do obsługi interesantów, obsługi cmentarza, do przechowywania trumien, kaplica pożegnania, miejsce dla duchownego. Powierzchnia zabudowy wynosi 477 m2.

Źródło: http://www.cmentarz.grudziadz.com.pl

Ulica: Jaskółcza 18

86-302 Grudziądz

Telefon: 56 463 88 89

Fax: 56 463 88 89

Email: [email protected]

WWW: http://www.cmentarz.grudziadz.com.pl/

Zarządca: Jednostka Budżetowa Cmentarz Komunalny

Telefon do zarządcy: 56 463 88 89

E-mail do zarządcy: [email protected]

Kategoria: Komunalny

Powrót

Ostatnio dodani zmarli

  • Janina Kubica

    Janina Kubica zmarła 5 października 1957 roku. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Grudziądzu.

    Died