Polskie-Cmentarze.pl

ABC Pogrzebu

Wtorek 06.03.2012, godz. 15:50Zasiłek pogrzebowy a PIT

Article img

Czy w rocznym zeznaniu podatkowym - PIT - należy uwzględnić kwotę, otrzymaną z tytułu zasiłku pogrzebowego?

Według polskiego prawa, w zeznaniu podatkowym PIT nie ma obowiązku uwzględniania dochodu, uzyskanego z tytułu zasiłku pogrzebowego. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Rozdział 3 "Zwolnienia podatkowe" art. 21 zasiłki pogrzebowe są wolne od podatku dochodowego.

Co ważne, wolne od podatku dochodowego są również odprawy pośmiertne.

Powrót