Polskie-Cmentarze.pl

Hłudno

  • W centrum podkarpackiej, leżącej nad potokiem Baryczka, wsi Hłudno znajduje się stary cmentarz greckokatolicki. Cmentarz usytuowany jest na stromym zboczu, po prawej stronie drogi Nozdrzec - Barycz.